Thăn nõn bò Úc

210.000 

Thăn nõn bò là phần mềm và ngọt nhất của con bò, phù hợp cho món steak, bỏ lò…

2 Categories

Thăn nõn bò là phần mềm và ngọt nhất của con bò, phù hợp cho món steak, bỏ lò…