Gà Jambon 1/2 con

195.000 

Nguồn gà ri sạch Hải Dương đc tẩm ướp 24 tiếng – sấy trong lò sau đó hút chân không để đảm bảo chất lượng

2 Categories

Nguồn gà ri sạch Hải Dương đc tẩm ướp 24 tiếng – sấy trong lò sau đó hút chân không để đảm bảo chất lượng