Văn hóa

Văn hóa

VĂN HÓA CỐT LÕI

Văn hóa làm việc tập thể

  • Tôn trọng người khác và hoàn thành phần nhiệm vụ của mình khi được phân công
  • Lắng nghe phản hồi tích cực đối với các ý tưởng của các thành viên trong nhóm/ bộ phận
  • Sẵn sàng chia sẻ công việc đối với người khác và đóng góp bằng việc chuẩn bị chu đáo và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ được giao
  • Tạo điều kiện hợp tác với các nhóm khác nhau trong tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung

Văn hóa xây dựng niềm tin

  • Tuân thủ và tôn trọng mọi cam kết đề ra với các đối tác, nhân viên, khách hàng.
  • Nói được làm được, không nói suông
  • Tạo niềm tin và ứng xử với khách hàng, đối tác một cách công bằng, có đạo đức và tạo ra giá trị cho cả hai bên

Văn hóa có trách nhiệm với xã hội

  • Nhân viên JOYPLUS cam kết hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng tại nơi sống và làm việc
  • Tại JOYPLUS, công ty khuyến khích nhân viên tham gia vào công tác xã hội và các hoạt động từ thiện
  • Công ty sẵn sàng dành thời gian, kinh nghiệm và thế mạnh vốn để hỗ trợ các hoạt động vì cộng đồng và các tổ chức tình nguyện