Thịt nguội – cheese tổng hợp

380.000 

Kết hợp giữa các loại thịt hun khói, thịt muối và các loại phomai, phù hợp dùng cùng với rượu vang

2 Categories

Kết hợp giữa các loại thịt hun khói, thịt muối và các loại phomai, phù hợp dùng cùng với rượu vang