Đĩa cheese – Ngũ cốc

190.000 

Gồm các loại cheese khác nhau và các loại hạt, phù hợp dùng cùng với rượu vang

2 Categories

Gồm các loại cheese khác nhau và các loại hạt, phù hợp dùng cùng với rượu vang