“Thăng Hoa” là căn phòng cuối cùng của Joy+, đây là trạng thái cảm xúc cực điểm khi thưởng thức rượu vang, là cảm xúc không phải ai uống rượu vang đều trải qua mà phải là người có kinh nghiệm, có niềm đam mê với vang mới có thể cảm nhận được.