Căn phòng thứ 2 là phòng “Sâu Lắng”, khi đã nhâm nhi một chút Vang, con người ta bắt đầu trở nên trầm hơn để nghĩ suy về cuộc đời, về tình yêu,… Bước vào căn phòng này bạn sẽ có cảm giác hơi chững lại, hơi buồn vì tông màu trầm và ít màu sắc pha trộn như căn phòng “Kết Nối”