Bước đầu tiên vào JOY+ là căn phòng “Kết Nối” ở tầng 1.

JOY+ cho rằng, bản thân mỗi người trong chúng ta đều có nhu cầu kết nối với mọi người, mong muốn được sẻ chia, được quan tâm. Chính vì vậy, căn phòng này có không gian mở để đáp ứng được nhu cầu kết nối của mọi người.