;

Pate gan ngỗng Pháp nhập khẩu

Giá: 900.000đ

Khối lượng: (90g)