Mong muốn mà những người sáng lập ra JOY+ gửi gắm vào đứa con tinh thần này đó là hy vọng có thể tạo ra một môi trường giúp mọi người kết nối để sẻ chia và cùng phát triển trong ngôi nhà JOY+.