Hội viên

Hội viên

Điều khoản và điều kiện của chương trình hội viên Joy +

Ngày hiệu lực: Tháng 11 – 2020

 1. Giới thiệu
 2.  Các Điều khoản và Điều kiện (sau đây được gọi là các “Điều khoản”) áp dụng cho chương trình thẻ hội viên Joy Plus phát hành bởi Công ty cổ phần Joy Plus), đăng ký kinh doanh số 0107752210.
 3.  Các điều khoản này áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ hội viên Joy +.
 4.  Các Điều khoản này có hiệu lực từ khi thẻ được kích hoạt đến thời hạn hết hạn sử dụng thẻ, và có thể được Joy + điều chỉnh theo thời gian theo

 

STT MÔ TẢ CẤP ĐỘ ĐẶC TRƯNG
1 Platinum Tích luỹ trên 1,5 tỷ trong thời hạn 1 năm
2 Diamonds
Tích lũy đến 1 tỷ trong thời hạn 1 năm
3 Gold Tích lũy đến 200 triệu
4 Member

Tích luỹ đến 50 triệu đồng hoặc mua voucher có giá trị 50 triệu đồng

 

 1. Hội viên
 2.  Tất cả các công dân đủ 18 tuổi đều có quyền tham gia chương trình hội viên Joy+ nếu đủ các điều kiện dưới đây:

(a)  Đã từng sử dụng dịch vụ tại Joy có giá trị trên 50 triệu;

(b)  Là thành viên của các công ty đối tác với Joy+ chi tiết xem tại www.joyplus.vn

 1.  Thẻ hội viên Joy+ (sau đây được gọi tắt là “thẻ”) là tài sản của Joy+.
 2.  Hội viên sẽ chỉ được hưởng các quyền lợi khi xuất trình thẻ hội viên có hiệu lực (thẻ cứng hoặc thẻ điện tử), hoặc số thẻ, số điện thoại hội viên có hiệu lực (nếu hội viên chưa được cấp thẻ).
 3.  Thẻ hội viên Joy+ có giá trị đến ngày cuối cùng của tháng hết hạn được ghi trên thẻ, sẽ được thông báo chậm nhất là 1 tuần trước khi hết hạn thẻ.
 4.  Thẻ hội viên là thẻ cá nhân, và không thể chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào.

III. Quyền lợi khách hàng

 1. Áp dụng quyền lợi khách hàng
  Quyền lợi sử dụng của hội viên Joy+ áp dụng cho tất cả thời gian hoạt động của nhà hàng,theo các điều kiện và ngoại lệ trong các mục từ 3.2 đến 3.3
 2. Mô tả quyền lợi khách hàng
Danh sách quyền lợi KHTT Platinum Diamond Gold Member
Quà tặng khi đủ điều kiện hạng hội viên X X X
Sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi chiết khấu % Sử dụng rượu với giá đặc biệt 15% 10% 5%
Thông báo về các chương trình tháng X X X X
Tham gia trải nghiệm các sản phẩm mới X X X X
Tham dự các sự kiện quan trọng do Joy club tổ chức X X X X
Quà tặng đặc biệt vào các ngày lễ từ Joy+ X X X
Phần quà bất ngờ nhân dịp sinh nhật X X X
Quyền lợi đặc biệt tại các đơn vị đối tác của Joy+ X X X
Miễn phí tham gia các event đào tạo kiến thức ẩm thực/rượu vang. X X X X

 

 1. Làm thế nào để hưởng quyền lợi hội viên

(a)  Hội viên có thể đặt bàn tại các nhà hàng của hệ thống Joy+ theo các

cách sau:

(i)  đặt bàn trực tiếp tại nhà hàng;

(ii)  đặt bàn qua trang web của Joy Plus www.joyplus.vn; hoặc

(iii) đặt bàn qua quản lý, nhân viên của hệ thống Joy+

(b)  Để được hưởng quyền lợi sử dụng cần phải:

(i)  xác nhận mình là hội viên Joy+ khi đặt bàn; thanh toán bằng cách xuất trình thẻ, hoặc cung cấp mã số thẻ; số điện thoại hay được quản lý nhà hàng xác nhận.

 1. Trách nhiệm của hội viên
 2. Hội viên không được phép:

(a)  tham gia vào hành vi sai trái nghiêm trọng và cư xử theo cách gây khó chịu hoặc không phù hợp, không tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán và quy định của địa phương, bao gồm cả hành động thù địch, lạm dụng hoặc gây hấn với nhân viên hoặc khách của nhà hàng Joy+

(b)  tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận trong khi đang sử dụng dịch vụ của nhà hàng, hoặc ở trong địa phận của nhà hàng Joy+

(c)  cung cấp hoặc cố tình cung cấp sai thông tin sai lạc hoặc gây hiểu nhầm, hoặc tạo ra sự hiểu nhầm về Joy+ hoặc các nhà hàng trong hệ thống;

(d)  cho mượn, cho thuê, phân phối hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tư cách hội viên hoặc quyền lợi hội viên mà không được sự cho phép bằng văn bản của Joy+ hoặc cố gắng thực hiện một trong những điều đó;

(e)  đăng ký tham gia chương trình Joy+ khi đã có thẻ hội viên, hoặc khi trước đây đã bị Joy+ quyết định loại bỏ tư cách hội viên ra khỏi chương trình (không được sự cho phép tham gia lại từ Joy+ ); hoặc vi phạm các Điều khoản này theo bất kỳ cách nào khác.

 1. Chấm dứt hoặc hết hạn thẻ hội viên
 2.  Nếu thẻ hội viên Joy+ hết hạn hoặc được chấm dứt vì lý do nào đó, hội viên sẽ không tiếp tục được hưởng các quyền lợi liên quan đến Thẻ. Tất cả các chương trình về quà tặng và ưu đãi sẽ chấm dứt ngay sau 24h.
 3. Thẻ hội viên có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày kích hoạt
 4. Giới hạn nghĩa vụ pháp lý
 5.  Không nội dung nào trong các Điều khoản này loại trừ, giới hạn, sửa đổi hay hạn chế các quyền hoặc biện pháp khắc phục, hoặc bảo đảm, bảo hành hoặc các điều khoản hay điều kiện khác được ngụ ý hay nêu rõ bởi bất kỳ văn bản luật pháp nào mà không thể loại trừ hoặc hạn chế một cách hợp pháp. Các văn bản quy định này có thể bao gồm các luật và quy định về người tiêu dùng, trong đó có các điều khoản bảo đảm để bảo về người mua hàng hoá và dịch vụ trong những hoàn cảnh nhất định, ví dụ như bảo đảm về mặt pháp lý rằng mọi hàng hóa cung cấp cho quý vị phải có chất lượng chấp nhận được, phù hợp với mô tả và thích hợp cho mục đích sử dụng mà người cung cấp đã đưa ra, và các dịch vụ được cung cấp sẽ được thực hiện với sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý và phù hợp với mục đích sử dụng.
 6.  Trong phạm vi pháp luật cho phép, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với quý vị trong trường hợp có tổn thất hoặc thiệt hại bằng bất kỳ hình thức nào phát sinh có liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giảm hoặc giới hạn trong phạm vi (nếu có) quý vị gây ra hoặc có tham gia vào tổn thất hoặc thiệt hại trên đó.

VII. Các điều khoản có thể thay đổi

1 Joy+ có quyền thay đổi các Điều khoản này, bao gồm cả các lợi ích dành cho hội viên và các đối tác tham gia vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi trước một thông báo bằng văn bản hợp lý cho hội viên. Thông báo sẽ được gửi bằng email hoặc đường bưu điện và sẽ được cập nhật trên trang web của Joy+ tại địa chỉ www.Joyplus.vn. Nếu hội viên không đồng ý với thay đổi, hội viên có thể có dứt tư cách hội viên Joy+ của mình bằng cách thông báo bằng văn bản cho chúng tôi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo đó.

VIII. Cho phép / Bảo mật

1.Là hội viên của Joy+ , hội viên cho phép Joy+ gửi thư trực tiếp hoặc nhắn tin SMS, gọi điện thoại hoặc gửi email cho hội viên để thông báo về các chương trình khuyến mãi và/hoặc thay đổi mới liên  quan đến thẻ hội viên và để thực hiện các lời mời cung cấp dịch vụ khác. Joy+ sẽ tuân thủ tất cả các quy định luật pháp liên quan đến việc bảo mật.

 

Vui lòng gọi: 035 712 5555 / 098 425 6565 để biết thêm thông tin chi tiết.