;

Gỏi Cá Hồi Đặc Biệt

Giá: 1.200.000đ

Khối lượng: (90g)